วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

อำเภอเมืองนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดนนทบุรีสารบัญ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด มีคลองวัดแดง แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางตลาด เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตหลักสี่ (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร) และอำเภอบางกรวย มีคลองบางเขน แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกรวย คลองธรรมบาล คลองบางสีทอง คลองวัดสนาม ถนนสุขาภิบาล 1 แนวรั้วหมู่บ้านเยาวพรรณ คลองวัดแดง และคลองบางกอกน้อย เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางบัวทอง มีคลองวัดยุคันธราวาส ถนนหลังวัดยุคันธราวาส ซอยเปรมฤทัย ถนนวัดโบสถ์ดอนพรหม คลองวัดประชารังสรรค์ คลองอ้อม และคลองบางรักใหญ่ เป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์
พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ตำบล (tambon) แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 77 หมู่บ้าน (ไม่มีตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง) ได้แก่การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้แก่ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เดิมเป็นเทศบาลตำบลซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลบางศรีเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบลและตำบลบางกร่าง (เฉพาะหมู่ 1 และบางส่วนของหมู่ 2-3, 9)
เทศบาลตำบลไทรม้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า เป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรม้าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไผ่ทั้งตำบล
องค์การบริการส่วนตำบลบางกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกร่าง (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักน้อยทั้งตำบล

การคมนาคม
ท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี มีห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าหลายแห่ง ได้แก่

เซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
พันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
ริเวอร์พลาซ่า
เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี ติวานนท์
คาร์ฟูร์ รัตนาธิเบศร์

ไม่มีความคิดเห็น: