วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ประเทศมอลตา
สารบัญ
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)ประวัติศาสตร์
มอลตา เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)การเมือง
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่เป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟ บริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดเศรษฐกิจ
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)


ไม่มีความคิดเห็น: