วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สาคร

อาจารย์ สาคร ยังเขียวสด (พ.ศ. 2467 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เป็นศิลปินไทย ทางด้านนาฏกรรม การแสดงหุ่นละครเล็ก ผู้ก่อตั้งนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก และคณะโจหลุยส์รางวัล
อาจารย์สาครได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ประจำปีพุทธศักราช 2539


ไม่มีความคิดเห็น: