วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550ราชวงศ์อลองพญา หรือ ราชวงศ์คองบอง (Alaungpaya Dynasty or Konbaung Dynasty) ราชวงศ์ที่ 3 ในประวัติศาสตร์พม่า ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่พม่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรและสิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพม่า
โดยราชวงศ์อลองพญานั้น ถูกสถาปนาขึ้นด้วยการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอลองพญาในปี พ.ศ. 2295 ด้วยการขับไล่ชาวมอญและยึดครองอาณาจักรมอญได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2302 ภายลหังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอู ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองเมืองมณีปุระได้ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้สถาปนาเมืองชเวโบ ขึ้นเป็นราชธานี ก่อนจะย้ายไปที่อังวะ และยังพัฒนาเมืองย่างกุ้ง หมู่บ้านชาวปร�! ��มงเล็ก ๆ ขึ้นเป็นเมืองท่าสำคัญ และกลายเป็นเมืองหลวงในเวลาต่อมา ต่อมาพระองค์ได้ยาตราทัพบุกอาณาจักรอยุธยา เนื่องจากทางอยุธยาได้ให้การสนับสนุนมอญที่เข้ามาพึ่งบารมีกษัตริย์ไทย ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และไม่พอใจที่ไทยยึดเรือสินค้าที่จะเดินทางมาค้าขายกับพม่าที่เมืองมะริด โดยเดินทัพเข้ามาทางด่านสิงขร ทางจังหวัดประจวบคีร�! �ขันธ์ แต่ไม่ประสบความสำ� �ร็จ ซ้ำยังมาสิ้นพระชนม์ลงอีก ต่อมาพระเจ้ามังระ พระโอรสของพระองค์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบิดาต่อ โดยได้ส่งทัพใหญ่มา 2 ทาง ทางหนึ่งเข้ามาทางเหนือด้วยการตีล้านนา ล้านช้างและหัวเมืองเหนือก่อน โดยการนำของเนเมียวสีหบดี ในปี พ.ศ. 2307 และอีกทางหนึ่งเข้ามาทางใต้ โดยการนำของมังมหานรธา ทั้ง 2 ทัพประกอบล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้นานถึง 1 ปีครึ่ง แม้ผ่านฤดูน้ำหล�! �กก็ไม่ยกทัพกลับ แม้มังมหานรธาจะเสียชีวิตลง ก็ส่งแม่ทัพคนใหม่จากเมืองเมาะตะมะชื่อ เมงเยเมงละอูสะนา เข้ามาแทนที่ จนในที่สุดก็ประสบความสำเร้จในปี พ.ศ. 2310 แต่กองทัพพม่าก็อยู่ไม่นาน เนื่องจากพระเจ้ามังระทรงให้เร่งทำการและรีบกลับเพื่อทำสงครามกับจีนในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง
และถึงแม้อาณาจักรอยุธยาจะถูกทำลายราบคาบ แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจขึ้นมาใหม่ที่กรุงธนบุรี พระเจ้ามังระก็ส่งแม่ทัพคนใหม่มา คือ อะแซหวุ่นกี้ อะแซหวุ่นกี้สามารถตีหัวเมืองพิษณุโลกแตก และกำลังจะยกทัพตามลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ก็ต้องยกทัพกลับอันเนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้ามังระ ในปี พ.ศ. 2319 จากนั้นก็เกิดการแย่งชิ! งราชสมบัติกันเองราว 4 - 5 ปี ก่อนที่จะถูกสถาปนาความเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง ในรัชสมัยของพระเจ้าปดุง พระองค์ทรงยกทัพเข้าตีดินแดนยะไข่ ได้สำเร็จ ซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์พม่าพระองค์ใดทำได้มาก่อน ทำให้พระองค์เกิดความฮึกเหิม ยกยกทัพใหญ่มาถึง 9 ทัพ 5 เส้นทาง ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จากนั! ้นในรัชสมัยพระเจ้าบาจีด� �� พม่าได้ยึดครองแคว้นอัสสัมของอินเดียได้สำเร็จ ทำให้พม่าต้องเผชิญหน้ากับจักรวรรดิอังกฤษซึ่งกำลังล่าอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น ก่อให้เกิดเป็นสงครามที่เรียกว่า "สงครามพม่า - อังกฤษ ครั้งที่ 1" (Pagoda War) กินระยะเวลา 2 ปี คือ พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2369 สงครามจบลงด้วยชัยชนะอย่างงดงามของอังกฤษด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในทุก ๆ ด้าน มหาบัณฑุละ แม่ทัพพม่าที่เลื่องชื่อก็จบชีวิตลง ท! ำให้ต้องลงนามในสนธิสัญญาชื่อ สนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) พม่าจำต้องยกเมืองที่สำคัญให้แก่อังกฤษ เช่น มณีปุระ ยะไข่ ตะนาวศรี
ต่อมา ได้มีการละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้ ทำให้เกิดสงครามพม่า - อังกฤษ ครั้งที่ 2 และก็จบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษอีกเช่นเคย ในรัชสมัยของพระเจ้ามินดง พระองค์พยายามที่จะสถาปนาความเข้มแข็งของอาณาจักรขึ้นมาอีกครั้ง โดยสถาปนามัณฑะเล ขึ้นเป็นเมืองหลวง มีการสร้างพระราชวังอย่างใหญ่โต แต่ในรัชสมัยของพระโอรสของพระองค์ คือ พระเจ้าธีบอ พระองค์ไม่สามารถควบคุมส�! �านการณ์ทั้งในและนอกประเทศไว้ได้ ทำให้สู่การทำสงครามกับอังกฤษอีกครั้ง และคราวนี้อังกฤษสามารถครอบครองพม่าไว้ได้หมดทั้งประเทศ และทำให้พระเจ้าธีบอเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าด้วย
ราชวงศ์อลองพญา มีกษัตริย์ทั้งหมด 10 พระองค์ กินระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2295 จนถึงปี พ.ศ. 2428 มีเมืองหลวงหลายเมือง ทั้ง ชเวโบ มณีปุระ อังวะ อมระปุระ มัณฑะเล


ราชวงศ์อลองพญาวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ศุภชัย

ศุภชัย ไพจิตร เป็นนักร้องลูกกรุง และสุนทราภรณ์ร่นใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จ ในยุคปี 2541 เป็นต้นมา ศุภชัย ไพจิตรมีชื่อจริงว่า ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ เริ่มขับร้องเพลงตั้งแต่เด็ก ชื่นขอบนักร้อง ในยุคนั้นอาทิ ดาวใจ ไพจิตร รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฯลฯ และเพลงสุนทราภรณ์ ปี 2541 ได้เข้ามาเป็นนักร้อง นักเรียน ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และเรียนอยู่ไม่นาน ก็ได้รับคัดเลอก! เป็นนักร้องดาวรุ่งร่นใหม่ ขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในงานคอนเสิร์ตครบรอบ 60 ปี สุนทราภรณ์ จากนี้นชื่อของศุภชัย ได้เผยแรพ่เริ่มเป็นที่รู้จัก ในนามนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ อายุน้อยสุดในยุคนั้น และ ย่งได้ออกรายการโทรทัศน์ ของสุนทราภรณ์ทางททบ. 5 เมื่อปี 2544 ทำหใหน้าตาและชื่อเสียงของศุภชัย ได้ขจรขจายไปในระดับหนึ่ง จนวันหนึ่งได้ พบ! กับ ดาวใจ ไพจิตร ได้มองเห� ��น แววในพลังและนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ ศุภชัย ได้สนับสนุน ออกคอนเสิร์ต เปิดใจดาวร่วมกัน จากนั้น ชื่อของศุภชัย ได้เปลี่ยนมาเป็น ศุภชัย ไพจิตร และได้มีผลงานการบันทึกเสียง ครั้งแรก เป็นเพลงสุนทราภรณ์ ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในเพลงคนเหมือนกัน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 2 ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นต้นฉบับ จากนั้นมาก็ได้ บันทึกเสียงมีผลงานเพลงเป็นอัลบั้มของ�! ��ัวเองแนวเพลงลูกกรุงร่วมสมัย แต่งใหม่หมด จากผลงาน ชาตรี ศิลปสนอง และ กลับมาร้องบันทึกเสียง กับสุนทราภรณ์ อีก ในเพลง หนดนำเจ้าพระยา และเพลงพรายไพร บ. เมโทร จัดจำหน่าย จกานั้นมาแฟนเพลงแนวลูกกรุงสุนทราภรณ์ต่างจดจำและชื่นชอบ ศุภชัย ไพจิตร นกัร้องหนุ่มหนึ่งเดียวของวงการเพลงเก่าจนงานรับิชญคอนเสิร์ต กาลาดิเนอร์ และ รายโทรทํศน์ รวมจำหน่านช่วงปี 2544-2547 กว่�! �� 100 งาน ทำให้ไรบรางวัลเกี� �ยติคุณ ด้านการร้องเพลงและการทำประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อาทิรางวัล เสมาธรรมจักรพระราชทาน ปี2546 ศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2545 รางวัลพระราชทานปัญจสีขร 2548 และล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น ลูกกตัญญูดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ในงานวันแม่แห่งชาติ 2549 ด้วย ปัจจุบัน ยังคงขับร้องเพลง รับเชิญทั้งคอนเสิร์ต และงานต่างๆ รวมถึงรับเชิญแสดงละครโทรทัศน์ ภาพย! นตร์ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


�สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประวัติ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมเรียกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศา! สตร์แห่งนี้ว่า "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"


วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550


สารบัญ
ก่อนปี พ.ศ. 2312 เนปาลยังไม่ได้รรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน จนกระทั่งผู้ปกครองเผ่ากุรข่า นามว่าปฐวี นารยัน ชาห์ มีชัยชนะต่อราชวงศ์มัลละ แล้วตั้งราชวงศ์ชาห์ ขึ้นปกครองประเทศ ต่อมาก็ได้ขยายอาณาเขต จนถึงแม่น้ำคงคาทางใต้ การกระทำดังนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอังกฤษ จนเกิดสงครามขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2359 ต่อมาได้มีการทำสัญญาสงบศึกกัน ต่อมาชัง บาฮาดูร์ สามา�! �ถโค่นล้มกษัตริย์กุรข่าลงได้แล้วตั้งราชวงศ์รานะซึ่งปกครองประเทศอยู่ในปัจจุบันประวัติศาสตร์
ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล เมืองหลวงชื่อ กาฐมาณฑุการเมือง
เนปาลแบ่งเป็น 14 เขต (zones - anchal) ดังนี้

เขตบากมาติ
เขตเภรี
เขตธวัลคิรี
เขตคันดากิ
เขตชนกปุระ
เขตการ์นาลี
เขตโกษิ
เขตลุมพินี
เขตมหากาลี
เขตเมจี
เขตนรยานี
เขตรัปติ
เขตสกรมาธา
เขตเสทิ
�
การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่เกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 17 พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวเจ้า พื้นที่ 2 ใน 3 ปกคลุมด้วยป่าไม้ มีการตัดไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม้อัด โรงงานอุตสากรรมขนาดเล็กที่แปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศได้มาจากการค้าแรงงานของชาวเนปาลีที่อยู่ต่างประเทศ และส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเนปาล
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีจุดสนใจอยู่ที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เช่นการเดินเขา ปีนเขา และล่องแก่งเศรษฐกิจ


ประเทศเนปาล
เชื้อชาติ
(*)แต่ผลสำรวจจากองค์กรอิสระสำรวจว่า 40% ของประชากรเป็นชาวพุทธ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 81%
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 11%
ศาสนาอิสลาม 4.2%
ศาสนาคริสต์ 1.4%

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550

พิณ

พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น "ซุง" หรือ "เต่ง" จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย มีรูปร่างคล้ายกีตาร์แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยทั่วไปมี 3 สาย ในบางท้องถิ่นอาจมี 2 หรือ 4 สาย บรรเลงโดยการดีดด้วยวัสดุทีเป็นแผ่นบาง เช่นไม้ไผ่เหลา หรืออาจใช้ปิ้กกีตาร์ดีดก็ได้ ปัจจุบันมักใช้บรรเลงในวงดนตรีโปงลาง วงดนตรีลำซิ่ง�! ��รือวงดนตรีลูกทุ่ง


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เมลินดา

ยศข้าราชการพลเรือนในราชสำนักในสมัยก่อนพ.ศ. 2475 แบ่งได้เป็น 3 ชนิดดังนี้สารบัญ

มหาเสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายพล ตรี โท เอก
เสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายพัน ตรี โท เอก
รองเสวก ตรี โท เอก เทียบชั้นนายร้อย ตรี โท เอก
จ่าพันทนาย เทียบชั้น จ่านายสิบ
พันทนาย ตรี โท เอก เทียบชั้นนายสิบ ตรี โท เอก
พันทนาย เทียบชั้น พลทหาร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

หญัง

หญัง คำที่ชาวมุสลิมไทยในภาคกลางเรียก ยาย หรือย่า เป็นคำที่ยืมมาจากภาษามลายูปัตตานี คือ โต๊ะยัง ซึ่งใช้เรียกยาย หรือย่า ถ้าเป็นชาย เรียกว่า กี

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Digimon

ดิจิมอนเพนดูลั่ม 1 : เนเจอร์ สปิริต


เป็นรุ่นแรกที่ถูกพัฒนาต่อจากดิจิตอลมอนสเตอร์เวอร์ชัน1-5 เป็นรุ่นที่มักเรียกกันติดปากว่า ดิจิม่อนเวอร์6 ซึ่งชื่อที่ถูกต้องคือ เพนดูลั่ม1 หรือ พี1
เป็นรุ่นที่รวมดิจิม่อนประเภทธรรมชาติไว้ด้วยกัน เช่น แมลง ต้นไม้ ภูต สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ลิ่ม

ลิ่ม เป็นเครื่องมือกลพื้นฐาน ซึ่งโดยหลักการคือการใช้พื้นเอียงในการแยกของสองสิ่งออกจากกัน การให้แรงในแนวตั้งฉากกับส่วนหัว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแรงตั้งฉากไปแนแรงในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง
จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกล ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของความยาวและความกว้างของตัวลิ่ม โดย ถ้าลิ่มมีความกว้างมาก จะต้องใช้แรงมากกว่า ลิ่มที่มีความกว้างน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช่ลิ่ม เช่น ขวาน ตะปู มีด สิ่ว เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สโมสรฟุตบอลแฮร์ธา

สโมสรกีฬาแฮร์ธา เบอร์ลิน (Hertha Berliner Sport Club) เป็นสโมสรฟุตบอลในประเทศเยอรมนี เป็นทีมที่อยู่ในเมืองเบอร์ลิน ปัจจุบันเล่นในลีกบุนเดสลีกา ในฤดูกาล 2006-7
แฮร์ธา เบอร์ลิน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) ในชื่อ เบเอฟเซ แฮร์ธา 92 (BFC Hertha 92) และในปี พ.ศ. 2463 เนื่องจากสภาพการเงินที่ไม่ดี จึงได้รวมเข้ากับสโมสร เบเอสเซ เบอร์ลิน (BSC Berlin) และเปลี่ยนชื่อเป็น สโมสรกีฬาแฮร์ธา เบอร์ลิน เหมือนในปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สนธิสัญญาเบอร์นี

สนธิสัญญาเบอร์นี คือ สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรก ที่ไทยได้ทำกับประเทศตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลอร์ด แอมเฮิสต์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินประจำอินเดีย ได้ส่งเฮนรี่ เบอร์นี่ เป็นทูตอังกฤษคนที่สองที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย พ.ศ. 2368 เพื่อเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้ากับไทยในด้านการค้า รัฐบาลอังกฤษมีความประสงค์ที่จะขอเปิดสัมพันธไมตรีทางการค้ากับไทย และขอความสะดวกในการในการค้าได้โดยเสรี เบอร์นีใช้�! �วลาถึง 5 เดือนจึงสามารถทำการตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับไทยได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนพ.ศ. 2369 นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่ทำกับประเทศตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สนธิสัญญาเบอร์นี ประกอบไปด้วยสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีรวม 14 ข้อ และมีสนธิสัญญาทางการพาณิชย์แยกออกมาอีกฉบับหนึ่งรวม 6 ข้อ ในด้านการค้าได้มีข้อตกลงไว้ดังนี้ คือ
อนุญาตให้พ่อค้าไทยทำการค้ากับพ่อค้าชาวอังกฤษได้อย่างเสรี ตามความสะดวก รัฐบาลห้ามมิให้พ่อค้าซื้อข้าวเพื่อส่งออกนอกประเทศ ส่วนกระสุนปืน และดินปืนนั้น ถ้านำมาขายจะต้องขายให้แก่รัฐบาลไทยได้เพียงผู้เดียว ถ้าหากรัฐบาลไทยไม่ต้องการให้นำออกไป
รัฐบาลจะเก็บภาษีจากพ่อค้าอังกฤษรวมเป็นอย่างเดียว ตามความกว้างของปากเรือ หากเรือใดได้บรรทุกสินค้ามาให้คิดราคาตามความกว้างของปากเรือเป็นราคาวาละ 1,700 บาท ส่วนเรือที่ไม่ได้บรรทุกสินค้ามานั้นให้คิดตามความกว้างของปากเรือราคาวาละ 1,500 บาท
เรือสินค้าของพ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายกับไทย จะต้องมาทอดสมอคอยอยู่นอกสันดอนปากแม่น้ำก่อน ผู้บังคับการเรือจะต้องให้คนนำบัญชีรายชื่อสินค้าที่บรรทุกมาตลอดจนอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ แจ้งแก่เจ้าเมืองปากน้ำ
เจ้าพนักงานไทยยังคงมีสิทธิลงไปตรวจสอบสินค้าของพ่อค้า และให้นำสินค้าประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้ ณ เมืองปากน้ำ แล้วเจ้าเมืองจึงอนุญาตให้เรือมาถึงกรุงเทพ
พ่อค้าอังกฤษ ตลอดจนผู้บังคับการเรือและลูกเรือทั้งหลายซึ่งเข้ามาค้าขายยังเมืองไทย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกประการ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550

�

วิไล พนม เป็นนักร้องลูกทุ่งชาย ที่ยึดแนวเสียงของศรคีรี ศรีประจวบ ปัจจุบันเลิกร้องเพลงไปแล้วเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้อต่อการร้องเพลง ก่อนจะหันไปทำงานหลายอย่าง รวมทั้งเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่ง โปรดิวเซอร์ และนักจัดรายการวิทยุ วิไล พนม มีผลงานเพลงดังหลายเพลง อย่าง" คืนนี้พี่คอย " และ " รักแรกลพบุรี " ในส่วนของการแต่งเพลง เขาก็ผลิตผลงานเพลงดังระดับอมตะให�! ��กับนักร้องหลายคน ส่วนการเป็นโปรดิวเซอร์ เขาก็สร้างนักร้องดังมาหลายคนเช่นกัน

วิไล
สารบัญ
วิไล พนม หรือ ป๊อด เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง แต่หลังจากที่อำลาวงการขายเสียง เขาก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อ " กิจพจน์ " และ ล่าสุดใช้ " อณิวัชร์ " แต่ยังคงใช้นามสกุล " พนม" เช่นเดิม เขาเกิดเมื่อ 21 ต.ค.2542 (พ.ศ.เกิดน่าจะผิดใครรู้ช่วยแก้ไขด้วย ---คนดู)ที่ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นบุตรนายถมและนางปุ่น พนม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ที่กาญจนบุรี! ต่อมาสมัคร้ข้ารับราชการทหารในกองทัพอากาศ โดยมียศเป็นจ่าอากาศโท ก่อนที่จะลาออกจากราชการเมื่อปี 2517 วิไล พนม เข้าสู่วงการลูกทุ่งในปี 2513 และอำลาวงการจากปัญหาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังผลงานการประพันธ์
วิไล พนมเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องหลายคน ในจำนวนนั้น ก็มี โจนัส แอนเดอร์สัน และ คริสตี้ แอนเดอร์สัน 2 นักร้องลูกทุ่งเลือดฝรั่งเต็มตัวที่วิไล พนม ภาคภูมิใจมากๆ นอกจากนั้น เขาก็ยังเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ ด้วย แต่ภายหลังรู้สึกเบื่อ และผิดหวังกับการทำงานเบื้องหลัง จึงถอยห่างออกมา


วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550ราชรัฐโมนาโก (Principality of Monaco) (ภาษาฝรั่งเศส: Principauté de Monaco; ภาษาโมเนกัสเก: Principatu de Múnegu; ภาษาอ็อกซิตัน: Principat de Mónegue; ภาษาอิตาลี: Principato di Monaco) และที่เรียกกันทั่วไปว่า โมนาโก (Monaco) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส
รายได้หลักของโมนาโกมาจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสภาพอากาศดี และยังมีบ่อนการพนันด้วยสารบัญ
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)


ประเทศโมนาโก
ประวัติศาสตร์
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)การเมือง
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)


�
การแบ่งเขตการปกครอง
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)


วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ลัคกี้

ลัคกี้ ☆ สตาร์ (「らき☆すた」, Raki ☆ Suta ทับศัพท์จาก Lucky☆Star, らき☆すた) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นสี่ช่องจบ โดย อ.โยชิมิซุ คากามิซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร คอมทิค ของค่าย คาโดคาว่า โชเท็น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2004 ส่วนฉบับเนื้อเรื่องยาวนั้ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารอื่นๆ เช่น โชเน็น เอซ เป็นต้น
เดิมทีเรื่องนี้ไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงต่อเนื่อง แต่เมื่อนิตยสาร คอมทิค ได้ตัดสินใจที่จะเพิ่ม ลักกี้ ☆ สตาร์ ลงไปด้วย เพราะว่าเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงเริ่มหันมาตีพิมพ์ลงต่อเนื่องเหมือนกับ การ์ตูนสี่ช่อง เรื่องอื่นๆ ในด้านเนื้อหาจะไม่เน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นหลัก แต่จะจับเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวประจำวัน�! ��องแต่ละตัวละครมาสื่อแทน ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ก็ได้มีการวางจำหน่าย ดราม่าซีดี ในวันที่ 1 ธันวาคม ในปีเดียวกัน วิดีโอเกม สำหรับเครื่องเล่น นินเทนโด ดีเอส ก็ได้ถูกนำมาวางจำหน่ายภายใต้ชื่อว่า ลักกี้ ☆ สตาร์ โมเอะ ดริล ต่อมาก็ได้มีการวางแผนที่จะวางจำหน่ายอีกเกม ภายใต้ชื่อว่า ชิน ลักกี้ ☆ สตาร์ โมเอะ ดริล สำหรับเคร�! ��่อง นินเทนโด ดีเอส และวา� �จำหน่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ในเดือน กันยายน 2006 นิตยสารของ เกียวโตแอนิเมชัน ก็ได้เผยว่าจะนำเรื่องนี้ไปทำเป็น อะนิเมะ โดยมีความยาว 24 ตอนจบ และตอนแรกจะออกอากาศในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550สารบัญ
เนื้อหาของ ลักกี้ ☆ สตาร์ จะหยิบเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ที่เป็นประจำวันของกลุ่มนักเรียนหญิงในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของญี่ปุ่นที่เสียดสีกลุ่มคนการ์ตูนเล็กน้อย ตัวเอกของเรื่องคือ โคนาตะ อิสึมิ นักเรียนหญิงผู้เป็นเลิศทั้งในด้านกีฬาและการเรียน แต่กลับไม่เข้าชมรมสังกัดไหนเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าการเข้าชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมเหล่าน! ั้น จะทำให้เธออดดูการ์ตูน และเสียเวลาเล่นเกมของเธอไป แม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เกียจคร้านซักแค่ไหน แต่สำหรับเรื่องอะนิเมะ หรือวิดีโอเกมที่เธอชอบแล้ว เธอจะทุ่มเวลาและให้ความสนใจกับมันเป็นพิเศษมากว่าสิ่งใดๆ เสียอีก เนื้อหาที่ตีพิมพ์นั้นจะเริ่มต้นจากการพบกันของตัวละครทั้ง 4 ในปีแรกของการเข้าศีกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย คือ โคนาตะ อิสึมิ, ฮิอิรากิ คาง�! �มิ, ฮิอิรากิ สึคาสะ และ ทา� ��าระ มิยูกิ และเมื่อเนื้อเรื่องดำเนินต่อไป พวกเธอก็จะเปลี่ยนระดับชั้นไปด้วยตัวละครหลักเวอร์ชันอื่นๆ
ลักกี้ ☆ สตาร์ ในรูปแบบมังงะ นั้นได้เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสาร คอมทิค ของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคม ปี 2004 มาจนถึงปัจจุบัน และมีฉบับรวมเล่มตีพิมพ์ออกมาแล้ว 4 เล่ม ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ คาโดคาว่า โชเท็น เล่มแรกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547 เล่มสองวางจำหน่าย 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เล่มสามวางจำหน่าย 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และเล่มสี่ วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 เมษาย�! �� พ.ศ. 2550
นอกจากนิตยสาร คอมทิค แล้ว มังงะของเรื่องนี้ยังปรากฏในนิตยสารอื่นๆ ในเครือของคาโดคาว่าอีกด้วย เช่น โชเน็น เอซ,นิวไทป์, คอมพเอซ, ดรากอน แมกกาซีน, โมบาย นิวไทป์ และ คาโดคาว่า ฮอตไลน์ ให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆมังงะ
ในเวอร์ชันวิดีโอเกม จะใช้ชื่อว่า (「ลักกี้ ☆ สตาร์ โมเอะ ดริล」, らき☆すた 萌えドリル, – Raki ☆ Suta Moe Doriru) สำหรับเครื่อง นินเทนโด ดีเอส ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
เกมแรกจะเป็นประเภทเกมฝึกสมอง โดยที่ตัวเกมจะทดสอบผู้เล่นในทักษะต่างๆ และในด้านความจำ โดยที่ตัวละครจะต้องไล่ตอบคำถามของตัวละครตัวอื่นๆ ไปเรื่อยๆ รวมไปถึงใน "Drama ☆ Mode" ซึ่งผู้เล่นจะได้เล่นในรูปแบบเกมผจญภัยขนาดย่อม โดยเป้าหมายคือการพาตัวละครไปที่ อากิฮาบาระ โดยการตอบคำถามและเล่นมินิเกม (ทั้งหมด 5 เกม) ที่จะโผล่ออกมาให้เล่นตลอดเกมวิดีโอเกม

ในเกมจะมีจุดที่น่าสนในการเล่นคนเดียวในโหมด "Hitasura ☆ Drill" และ "Drama ☆ Mode" คือผู้เล่นสามารถที่จะลิงก์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆ ที่กำลังเล่นอยู่ได้ด้วย ซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะนำตัวละครที่ตนสร้างไว้ใน "Drama ☆ Mode" มาเล่นกันได้ และถ้าผู้เล่นต้องการที่จะใช้ท่าไม้ตายพิเศษเพื่อต่อสู้กับผู้เล่นอีกคนในขณะที่กำลังลิงก์เล่นด้วยกันอยู่ ผู้เล่นจะต้องตะโกนชื่อของท่าไม้ตายน! ั้นใส่ในไมโครโฟนด้วย
ใน Drama ☆ Mode ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ช่วยของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งจะต้องพยายามทำให้ค่าสถานะต่างๆ ของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไว้ใช้ฝึกทักษะในการต่อสู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ในเกมจะมี "ดริลส" อยู่ 5 ชนิด ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป หนึ่งในนั้นจะมีปัญหาที่เรียกว่า "Ondoku" ซึ่งผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องพูดคำถามใส่ไมโครโฟนเพื่อตอบคำถามนั้น
มาสคอตของร้านขายสินค้าโดจิน และอะนิเมะ ส่วนใหญ่จะปรากฏในเรื่องนี้ทั้ง 3 เวอร์ชัน (เช่น ดิ จิ การัตของค่ายบร็อคเคอลี่, อะนิเมะ เทนโช ของร้าน อนิเมท และ มิโกะจัง ของร้าน โทระโนะอานะ ซึ่งจะปรากฏออกมาให้เห็นกันเป็นช่วงๆ)

จุดสังเกต
ดูเพิ่ม รายชื่อตอนใน ลัคกี้ ☆ สตาร์
ลัคกี้ ☆ สตาร์ ในรูปแบบอะนิเมะนั้น สร้างโดย เกียวโตแอนิเมชัน ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 มีความยาวทั้งหมด 24 ตอนอะนิเมะ
(「"Motteke! Sailor Fuku"」, もってけ!セーラーふく, – ใส่ซะ! ชุดกะลาสี) โดย ฮิราโนะ อายะ, คาโต้ เอมิริ, ฟุคุฮาร่า คาโอริ, และ เอนโด อายะซีดีเพลง


วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ฮาเมรุนฮาเมรุน แห่งบทเพลงกำราบมาร (「ハーメルンのバイオリン弾き」, Hāmerun no baiorinhiki, ハーメルンのバイオリン弾き) เป็นชื่อของการ์ตูนแนวผจญภัย ผลงานของวานาตาเบ มิจิอากิ ตีพิมพ์ในนิตยสารรายสัปดาห์ "กันกัน" ในสังกัด เอนิกซ์ (ปัจจุบันคือ สแควร์เอนิกซ์) มีรวมเล่มทั้งหมด 37 เล่มในระยะเวลา 10 ปี และทำออกมาเป็นการ์ตูนทีวีทั้งหมด 25 ตอน, ภาพยนตร์ และเกมสำหรับเครื่องซุปเปอร์แฟมิคอม ลิขสิทธิ์ไทยเป็นของสำนักพ! ิมพ์วิบูลย์กิจ
รูปแบบการดำเนินเรื่องในการ์ตูนทีวีจะแตกต่างจากในหนังสือการ์ตูนมาก โดยในหนังสือการ์ตูนจะสลับบทตลกที่ยืดยาวและใช้ซ้ำบ่อยๆ กับบทเครียดและบทหักมุมผสมกันไป แต่ในการ์ตูนทีวีจะเน้นแต่บทเครียดอย่างเดียว บวกกับต้นทุนการสร้างต่ำ จึงทำให้มีภาพนิ่งประกอบดนตรีเสียมากชื่อเรื่อง
ชื่อฮาเมรุนมาจากเทพนิยายกริมเรื่องนักเป่าปี่แห่งฮาเมล์น(The Pied Piper of Hamelin) นิทานพื้นบ้านของนักเป่าปี่ที่ขับไล่หนูออกจากเมืองฮาเมล์น ในประเทศเยอรมนีในช่วง พ.ศ. 1827 (ค.ศ. 1284) ที่ชื่อ ฮาเมรุน ใช้สะกดตัว ร.เรือ เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นไม่มีตัวอักษรแอล (L) จึงใช้ตัวอักษรอาร์ (R) แทน


โมโมทาโร่

โมโมทาโร่ (「桃太郎」, Momotarō, 桃太郎) เป็นเทพนิยายเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหลายๆประเทศทั่วโลก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายที่เกิดมาจากลูกท้อ ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ ซึ่งภายหลังได้เดินทางทางไปปราบ โอนิ ที่เกาะโอนิงะชิมะ พร้อมกับสัตว์สหายทั้งสามคือ สุนัข ลิง และนก โดยเรื่องราวของเทพนิยายเรื่องนี้ ได้ดำเนินอยู่ในช่วงรัชสมัยเอโดะของญี! ่ปุ่นโมโมทาโร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ

อุระชิม่า ทาโร่

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550

อาหรับ

อาหรับ สามารถหมายถึง
นอกจากนี้ อาหรับ ยังสามารถหมายถึง

ประเทศอาหรับ กลุ่มประเทศ 23 ประเทศจากประเทศโมรอคโคถึงประเทศโอมาน โดยรวมมีประชากร 300 ล้านคน
ภาษาอาหรับ ภาษาที่ใช้กันในแถบกลุ่มประเทศอาหรับ
ชาวอาหรับ บุคคลที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศอาหรับโดยส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
อาหรับ ชื่อรถยนต์ของอังกฤษผลิตในช่วงประมาณ พ.ศ. 2460
อาหรับ เมืองชื่ออาหรับ ในรัฐแอละบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
HMS Arab ชื่อเรือรบ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งปวงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเฉพาะทางและเป็นวิศวกรรมที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหลายๆ ด้าน งานวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นการรวบรวมวิศวกรรมแทบทุกสาขามาในงานวิศวกรรมโทรคมนาคม แม้แต่งานด้านวิศวกรรมโยธา ก็ยังเกี่ยวข้องกับว�! ��ศวกรรมโทรคมนาคม เช่น การวางฐานราก เสาตั้งสายอากาศ เป็นต้น หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เช่น ความถี่วิทยุ และใยแก้วนำแสง มาประยุกต์ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
วิศวกรรมโทรคมนาคม ในปัจจุบันจะเป็นตัวกลางในการหลอมรวมทางวิศวกรรมในทุกสาขาเข้าด้วยกัน (Engineering Convergence)ดังหน้าที่ของ งานโทรคมนาคม อยู่แล้ว วิศวกรโทรคมนาคม ส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องเชี่ยวชาญงานหลายๆ ด้านให้มากที่สุดทั้ง งานอิเล็กทรอนิกส์ งานไฟฟ้ากำลัง งานคอมพิวเตอร์ งานอิเล็คทรอนิกส์เชิงกล งานสายอากาศและคุณสมบัติคลื่น งานโยธาเล็กน้อย รวมทั้งงานจัดการโ�! �รงการ เป็นต้น
วิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้เกิดมีทรัพยากร คลื่นวิทยุ (Radio Wave)กลายเป็นทรัพยากรของมนุษย์โลกที่มีค่าประเมินไม่ได้เกิดขึ้นจากงานวิศวกรรมโทรคมนาคม และเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์อย่างกว้างขวาง กลายเป็นคลื่นลูกที่สามของการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์โลก (Third Wave Concept) และการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศใดๆ ล้วนขึ้นอยู่กับ เครือข่าย (Network)
ปัจจุบันงานวิศวกรรมโทรคมนาคม ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว และมีวงจรชีวิตของสินค้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม สั้นลง (Shortly Technology Life Cycle)และมีความซับซ้อนสูงขึ้น พร้อมๆ ไปกับการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วยดังที่เราเห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน


ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้น เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้นถัดจากศาลอุทธรณ์ลงมา เป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรก เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น


อนึ่ง ศาลชั้นต้นตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ให้หมายความรวมถึงศาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลทหารชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารด้วย

ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น รวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญา แล้วแต่กรณี
ศาลจังหวัด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น
ศาลแขวง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวน หรือมีคำสั่งใด ๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น เช่น ศาลภาษีอากรกลาง มีอำนาจพิจารณาคดีภาษีอากร