วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ศุภชัย

ศุภชัย ไพจิตร เป็นนักร้องลูกกรุง และสุนทราภรณ์ร่นใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จ ในยุคปี 2541 เป็นต้นมา ศุภชัย ไพจิตรมีชื่อจริงว่า ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ เริ่มขับร้องเพลงตั้งแต่เด็ก ชื่นขอบนักร้อง ในยุคนั้นอาทิ ดาวใจ ไพจิตร รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ฯลฯ และเพลงสุนทราภรณ์ ปี 2541 ได้เข้ามาเป็นนักร้อง นักเรียน ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และเรียนอยู่ไม่นาน ก็ได้รับคัดเลอก! เป็นนักร้องดาวรุ่งร่นใหม่ ขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในงานคอนเสิร์ตครบรอบ 60 ปี สุนทราภรณ์ จากนี้นชื่อของศุภชัย ได้เผยแรพ่เริ่มเป็นที่รู้จัก ในนามนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ อายุน้อยสุดในยุคนั้น และ ย่งได้ออกรายการโทรทัศน์ ของสุนทราภรณ์ทางททบ. 5 เมื่อปี 2544 ทำหใหน้าตาและชื่อเสียงของศุภชัย ได้ขจรขจายไปในระดับหนึ่ง จนวันหนึ่งได้ พบ! กับ ดาวใจ ไพจิตร ได้มองเห� ��น แววในพลังและนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ ศุภชัย ได้สนับสนุน ออกคอนเสิร์ต เปิดใจดาวร่วมกัน จากนั้น ชื่อของศุภชัย ได้เปลี่ยนมาเป็น ศุภชัย ไพจิตร และได้มีผลงานการบันทึกเสียง ครั้งแรก เป็นเพลงสุนทราภรณ์ ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในเพลงคนเหมือนกัน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 2 ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นต้นฉบับ จากนั้นมาก็ได้ บันทึกเสียงมีผลงานเพลงเป็นอัลบั้มของ�! ��ัวเองแนวเพลงลูกกรุงร่วมสมัย แต่งใหม่หมด จากผลงาน ชาตรี ศิลปสนอง และ กลับมาร้องบันทึกเสียง กับสุนทราภรณ์ อีก ในเพลง หนดนำเจ้าพระยา และเพลงพรายไพร บ. เมโทร จัดจำหน่าย จกานั้นมาแฟนเพลงแนวลูกกรุงสุนทราภรณ์ต่างจดจำและชื่นชอบ ศุภชัย ไพจิตร นกัร้องหนุ่มหนึ่งเดียวของวงการเพลงเก่าจนงานรับิชญคอนเสิร์ต กาลาดิเนอร์ และ รายโทรทํศน์ รวมจำหน่านช่วงปี 2544-2547 กว่�! �� 100 งาน ทำให้ไรบรางวัลเกี� �ยติคุณ ด้านการร้องเพลงและการทำประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อาทิรางวัล เสมาธรรมจักรพระราชทาน ปี2546 ศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2545 รางวัลพระราชทานปัญจสีขร 2548 และล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น ลูกกตัญญูดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ในงานวันแม่แห่งชาติ 2549 ด้วย ปัจจุบัน ยังคงขับร้องเพลง รับเชิญทั้งคอนเสิร์ต และงานต่างๆ รวมถึงรับเชิญแสดงละครโทรทัศน์ ภาพย! นตร์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: