วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เนปทูเนียม

เนปทูเนียม(อังกฤษ:Neptunium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 93 และสัญลักษณ์คือ Np เนปทูเนียมเป็นธาตุโลหะหนักกัมมันตภาพรังสีที่เป็นธาตุทรานซูแรนิค(transuranic element)แรกที่ได้จากการสังเคราะห์มีลักษณะสีเงินวาวอยู่ในกลุ่มแอกทิไนด์(actinide group) ไอโซโทปที่เสถียรที่สุดคือ Np-237 เป็นผลพลอยได้จากเตาปฏิกรปรมณูและการผลิด พลูโทเนียม จากธรรมชาติพบเนปทูเนียมในแร่ยูเรเนียมในปริมาณเล็�! �น้อย


ไม่มีความคิดเห็น: