วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

โอเคเนชั่น

โอเคเนชั่น (www.oknation.net) เป็นบริการฟรีเว็บล็อก (บล็อก) แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในเครือเนชั่นกรุ๊ป เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยผู้เขียนบล็อกมีทั้งบรรณาธิการ คอลัมนิสต์ ผู้สื่อข่าวจากสื่อในเครือเนชั่น และสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมกันผลิตเนื้อหา โดยมีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า Citizen Reporter โดยให้สมาชิกทุกค! นมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น: