วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550


จิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตกรรมการการเลือกตั้ง

จิระ บุญพจนสุนทร การศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย

ไม่มีความคิดเห็น: