วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ประเทศมอลตา
สารบัญ
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)ประวัติศาสตร์
มอลตา เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)การเมือง
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่เป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟ บริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดเศรษฐกิจ
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)


วินโดวส์ไลฟ์

วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล (Windows Live Hotmail) หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า วินโดวส์ไลฟ์ เมล เป็นบริการฟรีเว็บเมลจากไมโครซอฟท์ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะพัฒนา ซึ่งได้ออกแบบเพื่อแทนที่ฮอตเมลในปัจจุับัน โดยความมีความสามารถเด่นคือการใช้เทคนิคเอแจ็กซ์ พื้นที่ความจุ 2 จิกะไบต์ สนับสนุนยูนิโคด และมีระบบความปลอดภัยหลายอย่างด้วยกัน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผู้สมัครบัญชีฮอตเมลจะถูกสร้างเป็นบัญชีวินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมลโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ปัจจุบันสามารถอัปเดตด้วยการคลิกที่ปุ่ม Join Windows Live Hotmail สีเขียว ปัจจุบันนี้วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมลรองรับ 36 ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สาคร

อาจารย์ สาคร ยังเขียวสด (พ.ศ. 2467 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เป็นศิลปินไทย ทางด้านนาฏกรรม การแสดงหุ่นละครเล็ก ผู้ก่อตั้งนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก และคณะโจหลุยส์รางวัล
อาจารย์สาครได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ประจำปีพุทธศักราช 2539


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

Boolaen

'พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)'
กฎเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในปี ค.ศ.1847 เพื่อการแก้ปัญหาทางตรรก ต่อมาในปี ค.ศ.1938 เคลาด์ แชนนอน (Claude Shannon)นักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเบลล์ (Bell Laboratory) ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพีชคณิตบูลีน โดยนำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรเน็ทเวิร์คที่ทำงานต่อกันหลาย ๆ ภาค เช่น วงจรของโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อมีการพัฒนาวงจร คอมพิวเตอร์ขึ้นก็ได้มีการนำเอาพีชคณิตบูลีนมาใช้ใน! การคำนวณ ออกแบบ และอธิบายสภาวะการทำงานของสถานะวงจรภายในระบบคอมพิวเตอร์ โดยพีชคณิตบูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการออก แบบวงจรตรรกของระบบดิจิตอล
วงจรหรือปิดวงจร เมื่อนำไปใช้ในการออกแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็จะบอกถึงสภาพของวงจรในรูปแบบของเปิดกับปิด โดยมีสถานะการทำงานเป็น 1 เมื่อทำงานหรือ 0 เมื่อไม่ทำงาน ซึ่งตัว เลขดังกล่าวเป็นตัวเลขในระบบของเลขฐานสอง แต่สภาวะที่เป็นวงจรสามารถอธิบายในรูปของวงจรตรรกได้ ทำให้ง่ายต่อการออกแบบและอธิบายการทำงานมากกว่าพีชคณิตทั่วไป
นิยาม (Definition) ตัวคงที่ (Contants) ตัวคงที่มี 2 ตัวคือ 0 และ 1
ตัวแปร (Variables) คือ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ใช้แทนการเปลี่ยนแปลงทางโลจิก เช่น A,B,C,F, X,Y,Z ... โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหล่านี้จะมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ 0 หรือ 1เมื่อ A เป็นตัวแปรตัวหนึ่ง แล้วจะได้ว่า
A จะไม่เท่ากับ 0 ถ้า A เท่ากับ 1 เท่านั้น
A จะไม่เท่ากับ 1 ถ้า A เท่ากับ 0 เท่านั้น
ตัวกระทำ (Operators) เป็นตัวที่ทำหน้าที่ใช้ในการกระทำระหว่างตัวคงที่หรือตัวแปรสองตัว โดยตัวกระทำจะมีอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ การแอนด์ (AND Operation)
การออร์ (OR Operation)
การอินเวอร์สหรือนอท (Inverse Operation หรือ NOT)
ตัวกระทำทั้งสามตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวเช่น เมื่อ A แอนด์กับ B เขียนแทนด้วย A.B หรือ AB อ่านว่า เอ แอนด์ บี
ภาพ:การแอนด์.jpg ตารางแสดงผลของการแอนด์
ภาพ:ตารางแอนด์.jpg
โดยเขียนอยู่ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวเช่น เมื่อ A ออร์กับ B เขียนแทนด้วย A + B อ่านว่า เอ ออร์ บี
ภาพ:การออร์.jpg
ตารางแสดงผลของการออร์
ภาพ:ตารางออร์.jpg
เปลี่ยนค่าที่เป็น 0 ให้กลายเป็น 1 โดยใช้เครื่องหมาย " ' " เช่น Á อ่านว่า เอ บาร์
ภาพ:การอินเวอร์ส.jpg
ตารางแสดงผลของการอินเวอร์ส
ภาพ:ตารางการอินเวอร์ส.jpg
-Tareku

.kn

บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
kn เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534


วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วาลาไซโคลเวียร์

?
มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ อีกนิดหนึ่งหน้านี้ก็จะเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม

วาลาไซโคลเวียร์ (valacyclovir)

เอ็นอาร์ติ
เอ็นเอ็นอาร์ติ
พีไอ


อำเภอเมืองนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดนนทบุรีสารบัญ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด มีคลองวัดแดง แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางตลาด เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตหลักสี่ (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร) และอำเภอบางกรวย มีคลองบางเขน แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกรวย คลองธรรมบาล คลองบางสีทอง คลองวัดสนาม ถนนสุขาภิบาล 1 แนวรั้วหมู่บ้านเยาวพรรณ คลองวัดแดง และคลองบางกอกน้อย เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางบัวทอง มีคลองวัดยุคันธราวาส ถนนหลังวัดยุคันธราวาส ซอยเปรมฤทัย ถนนวัดโบสถ์ดอนพรหม คลองวัดประชารังสรรค์ คลองอ้อม และคลองบางรักใหญ่ เป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์
พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ตำบล (tambon) แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 77 หมู่บ้าน (ไม่มีตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง) ได้แก่การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้แก่ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เดิมเป็นเทศบาลตำบลซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลบางศรีเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบลและตำบลบางกร่าง (เฉพาะหมู่ 1 และบางส่วนของหมู่ 2-3, 9)
เทศบาลตำบลไทรม้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า เป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรม้าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไผ่ทั้งตำบล
องค์การบริการส่วนตำบลบางกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกร่าง (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักน้อยทั้งตำบล

การคมนาคม
ท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี มีห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าหลายแห่ง ได้แก่

เซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
พันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
ริเวอร์พลาซ่า
เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี ติวานนท์
คาร์ฟูร์ รัตนาธิเบศร์

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ปรากฏการณ์โลกร้อน

ปรากฏการณ์โลกร้อน (อังกฤษ: global warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศสารบัญ
มหันตภัยร้ายที่กำลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาลที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลก สูงขึ้นจนถึงระดับอันตรายผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและธารน้ำแข็�! �บนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ฟุตสาเหตุผลกระทบ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะตามมา

สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น
ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการระเหยของน้ำที่มากขึ้น
ความไม่มั่งคงของอุณหภูมิ

ต่อสภาพภูมิอากาศ

ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามทั่วโลกละลาย
น้ำทะเลสูงขึ้น
อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น
การเปลี่ยนสภาวะของน้ำเป็นกรด
การหยุดไหลของกระแสน้ำอุ่น

ต่อทะเลและมหาสมุทร

บทความนี้ นำข้อความบางส่วนมาจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่น Why World Hot.com : หยุด! ภาวะโลกร้อน ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ)
Why World Hot.com : หยุด! ภาวะโลกร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สถานีรถไฟกันตัง

มุขมนตรีเยอรมนี (Chancellor of Germany) หรือ อาจจะแปลเป็นไทยได้อีกอย่างหนึ่งว่า อัครมหาเสนาบดี คือผู้บริหารประเทศเยอรมนี ตำแหน่ง อัครมหาเสนาบดีของประเทศเยอรมนีนี้เป็นตำแหน่งเก่า เกิดขึ้นในสมัยที่เยอรมนีเพิ่งรวมประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญจักรวรรดิเยอรมัน (Constitution of the German Empire 1871 AD) ในสมัยบิสมาร์คในปี ค.ศ. 1871 โดยรัฐต่างๆ ของเยอรมนีที่เป็นประเทศอิสระจากกันหลายประเทศ หลายแว่น�! �คว้น (ภายหลังการยกเลิกจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1815 โดยพระจักรพรรดินโปเลียนมหาราชแห่งฝรั่งเศส) ได้เข้ามารวมกันภายใต้การนำของราชอาณาจักรปรัสเซีย
การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนั้น กำหนดให้พระราชาแห่งราชอาณาจักรปรัสเซียเป็นประธานาธิบดีของสหพันธรัฐ แล้วเรียกชื่อว่า จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเยอรมัน จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเยอรมันจะแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือตำแหน่ง อัครมหาเสนาบดีแห่งจักรวรรดิ (German Chancellor) ที่เรียกชื่อตำแหน่งเช่นนี้ เนื่องจากเยอรมันนีมีสภาพเป็น สหพันธรัฐ แต่ละรัฐหรือ ราชอาณาจักรในส�! ��พันธรัฐ (เช่น ราชอาณาจักรปรัสเซีย, ราชอาณาจักรบาวาเรีย เป็นต้น) ต่างก็มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนเอง ตำแหน่ง Chancellor นี้เป็นตำแหน่งเก่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ยุคจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่เยอรมนีเปลี่ยนไปเป็นระบบประธานาธิบดี หรือแม้แต่หลังบบสงครามโลกครั้งที่สองลล ระบบสหพันธรัฐก็ย! ังคงอยู่ (แม้ว่ายุคบิสมา� �์กจะเรียกจักรวรรดิ แต่ในรัฐธรรมนูญนั้นยังเรียกว่าระบบสหพันธรัฐ) ตำแหน่ง Chancellor ก็ยังคงเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่เปลี่ยนแปลง
ในสมัย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้รวมตำแหน่ง Chancellor เข้ากลับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเรียกว่า "ผู้นำ" (Fäler) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมนีกลับไปใช้ระบบสหพันธรัฐและมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเช่นเดิม หัวหน้าฝ่ายบริหารก็ยังคงเรียกแบบเดิมคือ Chancellor ตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเยอรมนีมีมุขมนตรี 8 คน ถ้าไม่นับฮิ! ตเลอร์
มุขมนตรีคนล่าสุด ได้แก่ นางแองเกลลา เมอร์เคล ซึ่งเป็นมุขมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี สังกัดพรรคสหภาพคริสเตียนเดโมแครต นางขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากนายแกร์ฮาร์ด ชโรเดอร์ จากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมนีในปี ค.ศ. 2005