วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Digimon

ดิจิมอนเพนดูลั่ม 1 : เนเจอร์ สปิริต


เป็นรุ่นแรกที่ถูกพัฒนาต่อจากดิจิตอลมอนสเตอร์เวอร์ชัน1-5 เป็นรุ่นที่มักเรียกกันติดปากว่า ดิจิม่อนเวอร์6 ซึ่งชื่อที่ถูกต้องคือ เพนดูลั่ม1 หรือ พี1
เป็นรุ่นที่รวมดิจิม่อนประเภทธรรมชาติไว้ด้วยกัน เช่น แมลง ต้นไม้ ภูต สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: