วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550

อาหรับ

อาหรับ สามารถหมายถึง
นอกจากนี้ อาหรับ ยังสามารถหมายถึง

ประเทศอาหรับ กลุ่มประเทศ 23 ประเทศจากประเทศโมรอคโคถึงประเทศโอมาน โดยรวมมีประชากร 300 ล้านคน
ภาษาอาหรับ ภาษาที่ใช้กันในแถบกลุ่มประเทศอาหรับ
ชาวอาหรับ บุคคลที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศอาหรับโดยส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
อาหรับ ชื่อรถยนต์ของอังกฤษผลิตในช่วงประมาณ พ.ศ. 2460
อาหรับ เมืองชื่ออาหรับ ในรัฐแอละบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
HMS Arab ชื่อเรือรบ

ไม่มีความคิดเห็น: