วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

อันไซโคลพีเดีย

อุทยานแห่งชาติวูดบัฟฟาโล (Wood Buffalo National Park) อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา ตรงบริเวณดินแดนนอร์ทเวสต์เทอร์รีทอรีกับรัฐแอลเบอร์ตา อุทยานแห่งชาติวูดบัฟฟาโลจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่กว่า 44,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำพีซไหลผ่าน และยังมีทะเลสาบอีกหลายแห่ง เป็นอยู่ของนกกระเรียนฝูงใหญ่ รวมทั้ง ควายไบซัน บีเว! อร์ หมีกริซซ์ลี และ หมีดำ อีกด้วยไม่มีความคิดเห็น: