วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550


ประมาณ ชันซื่อ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา

ประวัติ
เกิดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2479 เป็นบุตรอำมาตย์โท เอกคู้ ชันซื่อ เป็นน้องชายนายวรรณ ชันซื่อ อดีตประธานรัฐสภา สำเร็จปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเยล ประเทศ สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมรสกับนางอำพันศรี ชันซื่อ มีบุตร 3 คน คือ นพ.เอกเทศ พ.ต.ท.เอกพจน์และนางปรมา ชันซื่อ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 "ประมาณ ชันซื่อ" ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ในวัย71ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซียู 8 ชั้น 9 โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 50
ประมาณ ชันซื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: