วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550


การเงิน เป็นการศึกษาและกำหนดวิธีการที่ บุคคล, หน่วยงานธุรกิจการค้า และองค์การต่าง ๆ จะจัดหา, แบ่งสรร และใช้ทรัพยากรเงิน โดยมีการคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิดผลกระทบกับโครงการได้ คำว่า การเงิน จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้:

การศึกษาเกี่ยวเงินตราและสินทรัพย์ต่าง ๆ
การบริหารจัดการสินทรัพย์
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การเงินการเงิน หัวข้อเกี่ยวกับการเงิน

การเงินธุรกิจ
การเงินส่วนบุคคล
คณิตศาสตร์การเงิน
ตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น: