วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550

�

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (9 ก.พ. พ.ศ. 2509 — 13 ก.พ. พ.ศ. 2549) เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปีพ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้น สะพานขาด และเรื่องสั้น โลกใบเล็กของซัลมาน


กนกพงศ์
ผลงาน

ป่าน้ำค้าง (2532) กวีนิพนธ์
สะพานขาด (2534) รวมเรื่องสั้น
คนใบเลี้ยงเดี่ยว (2535) รวมเรื่องสั้น
แผ่นดินอื่น (2539) รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539
บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร (2544) ความเรียงเชิงบันทึกทัศนะ
ยามเช้าของชีวิต (2546) เรื่องเล่าเชิงบันทึกทัศนะ
โลกหมุนรอบตัวเอง (2548) รวมเรื่องสั้น
ในหุบเขา (2549) กวีนิพนธ์
นิทานประเทศ (2549)

ไม่มีความคิดเห็น: