วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ตองกาตาปู
ตองกาตาปู (Tongatapu) เป็น 1 ใน 3 เขตของราชอาณาจักรตองกา เป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในตองกา ตองกาตาปูประกอบด้วยเกาะสำคัญะคือเกาะตองกาตาปู เกาะอัว เกาะอาตาตาและแนวปะการังมิเนอร์วา เป็นเขตที่มีเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของตองกาคือนูกูอะโลฟาซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือ เขตนี้มีเมืองเอกชื่อว่ามูอา อันเป็นเมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิตูอิตองกาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะ ปัจจุบันเขตนี้มีสภาพเป็นเมืองและมีท่าเรือที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลและการจ้างงานของประเทศ เกาะตองกาตาปูมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีต้นไม้ปกคลุมรอบ ๆ เกาะ ตอนกลางค่อนข้างแห้งแล้ง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติฟัวอาโมตูสนามบินแห่งชาติที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะตองกาตาปู ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟัวอาโมตู ด้วย เกาะนี้มีประชากรทั้งหมด 66577 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของประชากรทั้งประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: