วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โบลิเวีย ประวัติศาสตร์
โบลิเวียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 แคว้น (departments - departamentos) ชื่อเมืองหลวงอยู่ในวงเล็บ
แต่ละแคว้นแบ่งออกเป็น จังหวัด (provinces - provincias)

เบนี (ตรีนีดัด)
ชูกีซากา (ซูเกร)
โกชาบัมบา (โกชาบัมบา)
ลาปาซ (ลาปาซ)
โอรูโร (โอรูโร)
ปันโด (โกบีคา)
โปโตซี (โปโตซี)
ซานตากรุซ (ซานตากรุซ)
ตารีคา (ตารีคา) การเมืองการปกครอง
(รอเพิ่มเติมข้อมูล)

การแบ่งเขตการปกครอง
(รอเพิ่มเติมข้อมูล)

เศรษฐกิจ
(รอเพิ่มเติมข้อมูล)

ไม่มีความคิดเห็น: