วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550


ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนประดับกระจก

พระธาตุดอยสุเทพ ที่อยู่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ไม่มีความคิดเห็น: