วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550


ทฤษฎีเซต เป็นแนวทฤษฎีหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ คิดค้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เกออร์ก คันทอร์ (Georg Cantor) เป็นผู้ริเริ่มคำว่า "เซต" ต่อจากนั้นนักคณิตศาสตร์จึงใช้คำนี้กันอย่างแพร่หลาย ความรู้ในเรื่องเซตสามารถนำมาเชื่อมโยงเนื้อหาในคณิตศาสตร์หลายๆเรื่อง เช่น ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น

ทฤษฎีเซต การดำเนินการของเซต

ถ้า A เป็นเซตจำกัด เราใช้สัญลักษณ์ n(A) หรือ |A| แทนจำนวนสมาชิกของ A
การนับจำนวนสมาชิกของ U ที่ไม่อยู่ใน A อาจใช้สูตร n(A') = n(U)-n(A)

ไม่มีความคิดเห็น: