วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550

�
สารบัญ
เกิดที่จังหวัด มหาสารคาม ได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ โดยพำนักที่วัดทองนพคุณ จังหวัดธนบุรี เป็นศิษย์พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) วัดทองนพคุณ สอบได้เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร โดยเป็นสามเณรรูปแรกของสำนักวัดนี้ที่สอบได้ สามเณรเสฐียรพงษ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากเพราะเป็นสามเณร นาคหลวง รูปแรกตั้งแต่มีการเปลี่ยนวิธีสอบปริยัติธรรมจากสอบแปลปากเปล่�! �ซึ่งมีมาแต่โบราณมาเป็นข้อเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์
หลังจากนั้น ระหว่างที่ยังเป็นพระภิกษุได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในการติดต่อประสานงานขอทุนการศึกษาปริยัติธรรมของ วัดทองนพคุณ ให้ไปศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาได้สึกหาลาเพศแล้วสมัครเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากสอนได้ระยะหนึ่ง ได้โอนเข้าไปเป็น! อาจารย์ที่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วก็ย้ายกลับเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรดังเดิม


เสฐียรพงษ์
การศึกษา
เสฐียรพงษ์ วรรณปกเป็นนักเขียน จึงมีงานเขียนออกมาหลายเล่ม ส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมร่วมสมัย งานที่เคยจัดพิมพ์และเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่

สองทศวรรษในดงขมิ้น
พุทธศาสนา:ทรรศนะและวิจารณ์
คัมภีร์ธรรมบท
พระไตรปิฎกวิเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น: