วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ชุดคำสั่ง
ชุดของคำสั่งเครื่อง (instruction set) คือ รายชื่อคำสั่งทั้งหมดที่หน่วยประมวลผล (processor) สามารถปฏิบัติได้ โดยชุดคำสั่งนั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน่วยประมวลผลของระบบ ชุดของคำสั่งเครื่องรวมถึง:

เลขคณิต เช่น เพิ่ม ลบ
ตรรก เช่น และ หรือ ไม่
ข้อมูล เช่น ย้าย โหลด บันทึก input output

ไม่มีความคิดเห็น: