วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550

ประวัติ

เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลาเพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา ผลงาน

ชิงร้อยชิงล้าน (2537 - ปัจจุบัน)
หม่ำโชว์ (2548 - ปัจจุบัน)
ชัยบดินทร์โชว์ (2546 - 2550 : ปัจจุบันไม่ร่วมรายการแล้ว)
ระเบิดเถิดเทิง (2539 - 2544 : ปัจจุบันไม่ร่วมรายการแล้ว)
โคกคูน ตระกูลไข่ (2546 : ปัจจุบันไม่ร่วมรายการแล้ว)
เวทีทอง (2537 - 2547 : ปัจจุบันไม่ร่วมรายการแล้ว) ภาพยนตร์

หม่ำ มุกแป้ก
ความลับในไหปลาแดก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Here you can find tons of great
online flash games to play.
Remember to check back often because we are always adding new games.
PLAY FREE ONLINE GAMES NOW