วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

XPS
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
XML Paper Specification หรือ XPS เป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร XML สำหรับบันทึกและอ่านเอกสาร ซึ่งภาษามาร์กอัปของ XPS นั้นเป็นส่วนย่อยของ XAML สำหรับ Windows Presentation Foundation
XPS นั้นมองว่าเป็นคู่แข่ง PDF เนื่องจากว่ามีไฟล์รูปแบบ XPS นั้นเป็นรูปแบบคงที่ ไม่ใช่สำหรับการแก้ไขเหมือน PDF
XPS มาพร้อมกับวินโดวส์วิสตา และดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก 3.0 สำหรับผู้ที่ไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว ยังสามารถดาวน์โหลด XPS Viewer สำหรับเปิดไฟล์ XPS ได้

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Here you can find tons of great
online flash games to play.
Remember to check back often because we are always adding new games.
PLAY FREE ONLINE GAMES NOW