วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550

พระเจ้าแทจง
พระเจ้าแทจงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ลีของเกาหลี ทรงครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 1961 รวม 2 ปี และได้มอบบัลลังก์ให้กับพระเจ้าเซจง ครองราชย์ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: