วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550


เปอร์โตริโก (Puerto Rico) หรือชื่อเต็มคือ เครือรัฐเปอร์โตริโก (Commonwealth of Puerto Rico) (สเปน: Estado Libre Asociado de Puerto Rico ออกเสียง [es'tado 'libɾe asosi'ado de 'pweɾto 'riko]) เป็นเครือรัฐของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคแคริบเบียนตะวันออกเฉียงเหนือ เปอร์โตริโกเป็นดินแดนที่เล็กที่สุดของหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ มีพื้นที่รวมเกาะเปอร์โตริโก เกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งกลุ่มเกาะ ได้แก่ โมนา เบียเกส และกูเลบรา

เปอร์โตริโก ประวัติศาสตร์
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ยุคก่อนโคลัมบัส
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

การเข้ามาของชาวสเปน
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

เปอร์โตริโก ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ภูมิศาสตร์
เปอร์โตริโกไม่มีหน่วยการปกครองลำดับแรกที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ แต่มี เทศบาล (municipalities) 78 แห่งเป็นหน่วยการปกครองลำดับรอง (เกาะโมนาไม่มีฐานะเป็นเทศบาล แต่เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลมายาเกวซ) เทศบาลของเปอร์โตริโกแบ่งย่อยออกเป็น เขต (barrios) และ แขวง (sectors) แต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลซึ่งมีการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ 4 ปี
เทศบาลแห่งแรก (เดิมเรียกว่า "เมือง") ของเปอร์โตริโก คือเทศบาลซานฮวน จัดตั้งขึ้นในปี 1521 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ได้ตั้งเทศบาลใหม่ขึ้น ได้แก่ โกอาโม (1570) และซันเฮร์มัง (1570) จากนั้นเทศบาลอีก 3 แห่งก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้แก่ อาเรซีโบ (1614) อากวาดา (1692) และปอนเซ (1692)
การตั้งถิ่นฐานในเปอร์โตริโกขยายตัวเพิ่มขึ้นในอีก 2 ศตวรรษถัดมา โดยเกิดเทศบาลขึ้นใหม่ 30 แห่งในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และอีก 34 แห่งแห่งเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีเทศบาลเพียง 6 แห่งที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเทศบาลแห่งใหม่ที่สุดคือ โฟลรีดา จัดตั้งขึ้นในปี 1971

การแบ่งเขตการปกครอง
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ธรณีวิทยา
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ประชากร
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ภาษา
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ศาสนา
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

การเมือง
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

สถานะทางการเมืองและกฎหมายนานาชาติ
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

เศรษฐกิจ
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

การศึกษา
(รอการเพิ่มเติมข้อมูล)

ไม่มีความคิดเห็น: