วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2550

วัดป่าแควสียัด
วัดป่าแควสียัด หรือ วัดหลังคาเขียว เป็นวัดสาขาของวัดอุทกเขปสีมาราม

ไม่มีความคิดเห็น: