วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

ประธานาธิปดี
ประธานาธิบดี (President) คือ ประมุขของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น: